logoplus.co.il
 
מוצרי פרסום | אודותינו | בין לקוחותינו | קטלוג מוצרים | צור קשר דרושים
שירות לקוחות: 09-7417299 |
 
תקנון האתר

תקנון אתר www.logoplus.co.il להלן "האתר" מצד אחד לבין גולש ו-או רוכש להלן ה"גולש" מצד שני תקנון זה מהווה את יחסי המסחר ותנאי התקשרות בין הגולש לבין האתר. תנאים כללים:

 1. באתר זה מוצעים ...
 2. האתר יציע לרכישה מוצרים במחירים אשר יופיעו מעת לעת .
 3. האתר רשאי לשנות את המחירי  המוצרים  בכל נקודת זמן .
 4. האתר רשאי להציג מוצרים גם ללא מחירים כלל , מסיבות של (חוסר במלאי , ואו כל סיבה אחרת)
 5. האתר רשאי לשנות את המחירים ללא מתן הודעה מראש  , הגולש מוותר מראש על כל טענה המתייחסת לשינוי במחירים. 
 6. הגולש מוותר בזאת על כל טענה  המתייחסת  לביטול  הזמנה  שנשלחה בעקבות  שינוי  מחיר שנעשה  עד  לתאריך משלוח  ההזמנה.
 7. האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לספק ו-או לא לספק את המוצר שהוזמן , כמובן שבמקרה כזה יושבו הכספים ללקוח מיידית ובאופן שבו שילם את הזמנתו. האתר שומר לעצמו את הזכות וישתמש בה רק במקרים של טעות  רישום  במחיר ו-או שינוי דרסטי בשערי המט"ח שלא עודכנו על ידו בזמן.
 8. האתר רשאי לספק מוצרים "אשר זמן הספקה אינו מופיע בדף המוצר" בתוך 21 ימי עסקים. מרבית המוצרים כעקרון נמצאים במלאי החברה וניתן להתעדכן באספקה טרם הרכישה.
 9. גולשים אשר ירכשו ו-או יצטרפו למועדון לקוחות של האתר מתירים בזאת מראש לאתר לשלוח להם מעת לעת באמצעות הדואר האלקטרוני , הודעות, עדכונים ומבצעים מיוחדים גם אם הם בנושאים אחרים.
 10. ביטול עסקה , יתאפשר אך ורק אם הגולש ביקש לבטל את העסקה טרם קיבל את הממכר (מוצר) לידיו. במקרה , זה תבוטל העסקה והגולש יחויב בדמי ביטול מוסכמים מראש של 5% מערך ההזמנה אך לא יותר מסכום של 100 ₪, ובכל מקרה לא תתאפשר ביטול עסקה לאחר שחלפו 14 ימים מיום הרכישה.
 11. ביטול עסקה לאחר קבלת הסחורה , יתאפשר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר ,אך ורק אם יעמוד הגולש בתנאים הבאים:
  א. המוצר יוחזר כאשר הוא חדש לחלוטין (אריזה שלא נפתחה מעולם)
  ב.יחזיר את המוצר לאחת מתחנות השירות , ורק לאחר שיקבל את חתימתם במסמך החזרה מיוחד וזאת לאחר שנוכח האתר, כי המוצר שהוחזר תקין (לא ניזוק) , יוכל לבטל את העסקה.במצב כזה יחויב הגולש במחיר המשלוח וכן בסך 5% מערך הקניה אך לא יותר מ- 100 ₪. דמי הטיפול והמשלוח אשר חוייבו אם חוייבו לא יוחזרו במסגרת של ביטול עסקה ו-או החזרת מוצר ומכל סיבה שלא תהיה.
 12. ביטול עסקה. במקרה והמוצר נפתח ו-או נעשה בו שימוש (אפילו חד פעמי) לא יתאפשר ובמקרה כזה , יהיה הדבר נתון לשיקול הנהלת האתר ולגופו של עניין .
 13. "מחיר למוצר נלווה" : באתר מוצעים מוצרים נלווים שונים ומעת לעת משתנים.המחיר שקיים כמוצר נלווה יכול להיות שונה וזול יותר ממחיר אותו המוצר ברכישה נפרדת. מטרת האתר היא לעודד רכישת מוצר במסגרת תוספת הנחה למוצר נלווה.
 14. במידה ויתגלו בעיות טכניות באתר לגבי מחיר שאינו נכון או העדר מלאי זמנית או סיום סופי של מוצר ואספקתו , תבוטל ההזמנה של הגולש וכמובן שבמקרה כזה לא יחוייב הגולש במחיר הקנייה או בדמי ביטול. בכל מקרה האתר לא יהיה חייב לספק את המוצר או חליפי והגולש מוותר מראש על דרישות מסוג זה.
 15. מוסכם כי בכל מקרה בו יתגלו בעיות משפטיות בין הצדדים אזי שהסמכות המשפטית תהיה בעיר ירושלים בלבד.
 16. לחיצה על ה"לחצן" של "שלח הזמנה" מהווה הסכמה לתקנון על כל תנאיו!
 
מוצרי פרסום | אודותינו | בין לקוחותינו | מוצרים לילדים | מתנות לגנים | מידע על מוצרי פרסום | כניסה לחברים | תקנון | צור קשר | הפקות מוצרי נייר | דרושים נבנה על ידי EKDESIGN
© 2022, לוגו פלוס . כל הזכויות שמורות